Zmajevi i vukodlaci


Autor: Balog, Zvonimir
Godina izdanja: 2003.
Nakladnik: Školska knjiga
Ilustrator: Kolega, Ana

Oznaka primjerenosti: žuto

Zbirka priča i pjesama podijeljena u sedam cjelina. Igre riječima, slikama i asocijacijama, promjena značenja i smisla riječi, nonsensnih i apsurdnih situacija (Na kuhači Greta, Na cipeli Greta), stavljanje poznatih pojmova u nove relacije i tvorba novih riječi (žuMANJAK da bi imao žuVIŠAK potrebna su mu dva žuMANJKA – nevjerojatno ali istinito i to je zato što jaja imaju svoju jajomatiku, jajfilozofiju, filozojajotiku), doslovnoga shvaćanja narodnih izreka, fraza (zataškati se stvar može tako da se je zatrpa mnogim taškama; zmaja boli zub jer je uzeo na zub nekoga tko je bio žilav), povezivanje riječi denotativnog i konotativnog značenja (ispadanje stvari povezuje se s: ispasti dobro na fotografiji, ispada da sam još samo ja budan, djed kaže da mi nije ništa u životu ispalo dobro osim zubi, ali dječak je vidio da su mu ispale naočale pa ispada da djedu slabi pamćenje). Zmajevi i vukodlaci su demistificirani; gube moći koje su im se u literaturi pripisivale; priče su zauzete brojnošću zmajevih glava (sedam) i što koja glava radi ili kako se osjeća a ne tradicionalnim zmajevim karakteristikama. Također, vukodlacima su stavljeni u poziciju da se boje miša ili im je u centru pažnje kako izbjeći bricu ili sapun ili su personifikacija birokrata.

Nedavno objavljeno

Zeleni pas

Zeleni pasAutor: Mihelčić, Nada

Godina izdanja: 2013.

Nakladnik: Alfa

Ilustrator: Novak, Petar


Oznaka primjerenosti: žuto

Alkar

AlkarAutor: Šimunović, Dinko

Godina izdanja: 1982.

Nakladnik: Školska knjiga

Ilustrator: Šimunović, Frano

Oznaka primjerenosti: zeleno