Zlatko Krilić

Čudnovata istina

Čudnovata istina

Autor: Krilić, Zlatko

Godina izdanja: 2006.

Nakladnik: Alfa

Ilustrator: Talajić, Dalibor

Oznaka primjerenosti: zeleno

Krik

Krik


Autor: Krilić, Zlatko

Godina izdanja: 2005.

Nakladnik: Alfa

Ilustrator: Hofbauer, Igor


Oznaka primjerenosti: zeleno

Veliki zavodnik

Veliki zavodnik

Autor: Krilić, Zlatko

Godina izdanja: 1984.

Nakladnik: Mladost

Ilustrator: Dragić, Nedeljko

Oznaka primjerenosti: zeleno

Zabranjena vrata

Zabranjena vrata

Autor: Krilić, Zlatko

Godina izdanja: 2016.

Nakladnik: Alfa

Ilustrator: Matija Pisačić

Oznaka primjerenosti: zeleno

Početak plovidbe

Početak plovidbe

Autor: Krilić, Zlatko

Godina izdanja: 2001.

Nakladnik: ABC naklada

Ilustrator: Joško Marušić

Oznaka primjerenosti: zeleno