Sarah Stručić

Dabar sa zuboboljom

Dabar sa zuboboljomAutor: Stručić, Sarah

Godina izdanja: 2022.

Nakladnik: Shtorija

Ilustracije: Turčinović, NejraOznaka primjerenosti: zeleno

Bojažljiva sova

Bojažljiva sovaAutor: Stručić, Sarah

Godina izdanja: 2020.

Nakladnik: Shtorija

Ilustracije: Turčinović, NejraOznaka primjerenosti: zeleno

Božićna potraga

Božićna potragaAutor: Stručić, Sarah

Godina izdanja: 2021.

Nakladnik: Shtorija

Ilustracije: Turčinović, NejraOznaka primjerenosti: zeleno

Vjeverica kreće u školu

Vjeverica kreće u školuAutor: Stručić, Sarah

Godina izdanja: 2021.

Nakladnik: Shtorija

Ilustracije: Turčinović, NejraOznaka primjerenosti: zeleno

Deva ide na Sjeverni pol

Deva ide na Sjeverni polAutor: Stručić, Sarah

Godina izdanja: 2022.

Nakladnik: Shtorija

Ilustracije: Turčinović, NejraOznaka primjerenosti: zeleno