Sanja Polak

Dnevnik Pauline P.

Dnevnik Pauline P.


Autor: Polak, Sanja

Godina izdanja: 2009.

Nakladnik: Mozaik knjiga

Ilustrator: Bartolić, Štef


Oznaka primjerenosti: žuto

Drugi dnevnik Pauline P.

Drugi dnevnik Pauline P.

Autor: Polak, Sanja

Godina izdanja: 2004.

Nakladnik: Mozaik knjiga

Ilustrator: Bartolić, Štef

Oznaka primjerenosti: žuto