Autor: Balota, Mate

Godina izdanja: 2002.

Nakladnik: Anforapress

Naslovnica: Kapuralin, Claudio

Oznaka primjerenosti: žuto